Commissie Leraren Opleidingen

LerarenCommissie ITF Royal Dutch

In Nederland is de Stichting ITF Royal Dutch als INO (388) dé vertegenwoordiger van de Internationale Taekwon-Do Federatie ITF van Grootmeester Choi Jung Hwa, de zoon van de grondlegger van het Taekwon-Do, Gen. Choi Hong Hi (zie www.itf-administration.com). Primair wordt dan ook gedachtengoed van het authentieke ITF Taekwon-Do zoals dat door de grondlegger is ontwikkeld zoveel mogelijk verwerkt in de vakken van onze lerarenopleidingen. Het opleiden van kwalitatief goede leraren die kennis van zaken hebben, goed kunnen communiceren en organiseren is immers van groot belang om dit te bereiken! Vandaar dat aan de leden van onze stichting de mogelijkheid geboden wordt een inspirerende lerarenopleiding te volgen.

Het Taekwon-Do is uitermate geschikt om onder leiding van gekwalificeerde leraren de mentale en fysieke conditie te (verder) ontwikkelen. Wanneer men een Taekwondoïn (is beoefenaar) vraagt welke bijdrage deze complete en unieke zelfverdedigingskunst ze geeft dan hoor je naast het conditionele aspect waaronder lenigheid en uithoudingsvermogen vaak de termen zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, normen en waarden, respect, weerbaarheid en een beter coördinatievermogen.

Het opleidingsteam van de stichting ITF Royal Dutch bestaat uit een onderwijskundige/docent psychologie en uit bevoegde Universitair opgeleide leraren Lichamelijke Opvoeding. Allemaal hebben ze een jarenlange ervaring in zowel het opleiden van Taekwon-Do leraren als de praktijk van alle dag in het onderwijs. Ook zij horen van zowel studenten waaraan zij lesgeven, hun ouders en andere betrokkenen dat het Taekwon-Do door de karaktervormende elementen niet alleen een bijzondere pedagogische en/of sociaal-maatschappelijke waarde heeft maar dat daarmee ook de concentratie, studieresultaten en weerbaarheid tegen mentale en/of fysieke agressie toeneemt.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten eveneens zien dat psychosociaal welzijn, maatschappelijke (re)integratie, agressiereductie en mentaal-fysieke coördinatie plaatsvindt met behulp van o.a. het beoefenen van Taekwon-Do. Goed opgeleide en betrouwbare leraren zijn in deze dus van cruciaal belang en noodzakelijk om jeugdige, jong volwassenen en volwassen cursisten op te leiden en/of te begeleiden.

De ITF Royal Dutch leraar staat voor kwaliteit!

Als leraar of (sport)schoolhouder wil je op een enthousiaste en veilige manier met voldoende bagage aan personen met een verschillende leeftijd, vooropleiding en/of mentale/fysieke ontwikkeling les geven en/of begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ook is het een uitdaging voor je om les te geven aan gedifferentieerde groepen en is het van belang je daarop te bereiden. Om dit te realiseren zoekt je dus een opleiding waarin je zowel praktijkgerichte onderwijskundige en psychologische kennis kunt op doen. Niet omdat je dat alleen interessant vindt maar ook omdat belangrijk is. Je ziet het ook als een win/win situatie. Hoe beter je jezelf voorbereid des te beter zal dat ook ten goede komen aan de cursisten of leerlingen van je (sport)school, vereniging of club waaraan je les geeft. Alshoofdleraar/ sportschoolhouder heb je daarnaast ook nog eens te maken met organisatorische taken op het gebied van management, pr, communicatie of met het organiseren van een evenement.

Toelatingsvoorwaarden en diploma

In de opleiding wordt er (net zoals bij het geven van lessen Taekwon-Do) meestal les gegeven aan een groep personen met een diverse achtergrond en opleiding (VMBO t//m Universiteit). Als richtlijn gaan we als commissie er echter vanuit dat een opleiding op minimaal VMBO niveau in relatie met een 1e Kubgraad Taekwon-Do (rode band, zwarte slip) noodzakelijk is om de leerstof van de assistent-lerarenopleiding (vergelijkbaar met een niveau 2 in de huidige kwalificatiestructuur) goed te kunnen verwerken en te kunnen starten met deze opleiding.

Men komt in aanmerking voor het diploma assistent-leraar indien men in het bezit is van een 1e Dangraad. Voor een leraar is dat een 2e Dangraad en voor hoofdleraar een 4e Dangraad. Na het volgen van een opleiding komt men na het overleggen van de vereiste stukken zoals de Dangraad welke behoort bij het niveau van de opleiding, het afronden van de stagecomponent en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) * in aanmerking voor een diploma van assistent-leraar, leraar of hoofdleraar.

*Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.
 
Vrijstellingen   
 

Personen die in het bezit zijn van eerder verworven kwalificaties (EVC’s) of een diploma van een verwante opleiding, bijvoorbeeld van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) of een MBO opleiding Sport en Bewegen hebben de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van lesdagen of een of meerdere opdrachten. Ook bestaat de mogelijkheid om de opleiding versneld af te ronden. Voor cursisten met een vrijstelling blijven de kosten voor de opleiding/examen gelijk.

Competentiegerichte opleiding

Om de kwaliteit en kwantiteit van de opleiding te bevorderen zijn de opleidingen van ITF Royal Dutch opgezet volgens een competentiegerichte structuur. In beleidsstukken omschrijft men een competentie veelal als onderdeel van een aantal kerntaken of kwalificaties vaak als het geïntegreerde geheel van kennis, vaardigheden, attituden en persoonlijke eigenschappen van een individu dat in een bepaalde context leidt tot succesvol presteren. Bij het onderwijskundig model van competentiegericht opleiden staat de deelnemer die aan de opleiding deelneemt centraal. Betekenisvol leren is hierbij een kernwoord. Onze Stichting ITF Royal Dutch in deze faciliteert in deze meer de cursist omdat we het doel nastreven om goede leraren te hebben (ook voor de toekomst!) binnen onze stichting die op een inspirerende wijze hun didactische en pedagogische competenties kunnen inzetten.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het beheersen van vaardigheden en kennis (inzicht) belangrijk is maar dat dit echter nog niet wil zeggen dat iemand in de context van Taekwon-Do daadwerkelijk ook competent is als assistent of (hoofd)leraar omdat de attitude van zeer groot belang is in deze. Binnen onze opleidingen wordt dan ook veel aandacht besteedt aan de mentaal-fysieke ontwikkeling van de Taekwondoïn middels gerichte oriëntatie-, en reflectieopdrachten.

Inhoud

In de opleiding maakt u in samenhang met uw eigen praktijk en die van andere aangesloten scholen competentiegerichte (stage)opdrachten en gaat u in op de wijze hoe kinderen, jong volwassenen en volwassenen leren (leerstijlen). Ook gaat u in op welke wijze docenten in het algemeen, uw medecursisten en u zelf onder verschillende omstandigheden inspirerend les (kunnen) geven (communicatie en doceerstijlen) en welke competenties docenten moeten bezitten.

Daarnaast gaat u zich ook bezig houden met didactische en pedagogische kennis en leer- en ontwikkelingspsychologische aspecten die het leren en lesgeven beïnvloeden, met etiquette, graderen, nomenclatuur, sportgezondheidsleer, accommodatieleer, anatomie, fysiologie, biomechanica en geschiedenis.

Ik hoop u te ontmoeten op een van onze inspirerende ITF Royal Dutch leraren opleidingen!

Namens de Commissie Lerarenopleiding

Drs. Hennie Thijssen MA, Voorzitter