ITF Royal Dutch

Bestuur
Beste websitebezoeker
Namens mijn medebestuursleden en alle members van onze Stichting wil ik U als voorzitter van harte welkom heten op de website van de Stichting ITF Royal Dutch.
ITF Royal Dutch is dé organisatie in Nederland die als eindverantwoordelijke ITF-INO organisatie (INO 388) namens de Internationale Taekwon-Do Federatie ITF van grootmeester Choi jung Hwa, de zoon van de grondlegger Gen. Choi Hong Hi, het authentieke ITF Taekwon-Do als kunstvorm behartigt en de doelstellingen, de visie en de mentale gedachten goed nastreeft.

ITF Royal Dutch staat open voor personen en organisaties die het authentieke ITF Taekwon-Do als kunstvorm (willen) beoefenen en/of als donateur mee willen helpen het te willen verbreden in Nederland. ITF Royal Dutch volgt en hanteert een pro-actief beleid om donateurs, leraren en leden van ITF Royal Dutch continu volgens de laatste inzichten verder te ontwikkelen op het gebied van het authentieke ITF Taekwon-Do. Onze instructeurs, docenten en leden/donateurs hebben daarom de mogelijkheid om niet alleen in eigen land vele activiteiten bij onze Stichting te volgen waaronder seminars en trainingen, maar uiteraard ook bij gecertificeerde ITF (Grand)Masters uit de gehele wereld.

Er zijn meerdere landelijke en wereldorganisaties met de naam ITF en er zijn diverse stromingen in het Taekwon-Do en dat is voor de leek zeer verwarrend. Onze organisatie is aangesloten bij en heeft met regelmaat contact met Grandmaster Choi Jung Hwa, de zoon van de grondlegger en president van de ITF. Dat heeft uiteraard vele voordelen omdat de kennis en ervaring van de grondlegger, de juiste technieken en de achtergrond ervan rechtstreeks middels persoonlijke gesprekken en seminars wordt overgebracht en er zodoende geen verbastering plaatsvindt van onze prachtige en inspirerende kunst!

Daarnaast is ITF Royal Dutch voor de aangesloten scholen/leden de organisatie om op nationaal en internationaal (wereld)niveau deel te kunnen/mogen nemen aan NK’s en officiële ITF Ek’s en Wk’s die door of via de Internationale Taekwon-Do Federatie ITF van Grandmaster Choi Jung Hwa worden georganiseerd. Naast een aantal belangrijke ITF activiteiten die zijn geweest sinds de oprichting van ITF Royal Dutch heeft onze Stichting een aantal Europese en wereldkampioenen voortgebracht bij de EK’s en WK’s (o.a. Korea, Canada, Barcelona) en we gaan ervoor om dat met een goed beleid en gedreven deelnemers met passie voor het ITF Taekwon-Do ook weer in de komende jaren voort te zetten!

Om de pedagogische, didactische kennis en vaardigheid eigen te maken of op peil te houden is het mogelijk om bij ITF Royal Dutch ook diverse lerarenopleidingen te volgen, van assistent-leraar tot hoofdleraar! Schoolhouders hebben de mogelijkheid gebruik te maken van authentieke ITF Kubgraaddiploma’s en Dangraadhouders worden officieel geregistreerd bij de ITF van Choi Jung Hwa om in het bezit te komen van een door ITF uitgegeven Kub- en Dangraadiploma. Daarnaast zijn er uiteraard ook vele onderlinge contacten met andere gediplomeerde en gecertificeerde Masters, Sabums en Boosabums uit de gehele wereld en tussen leden van de aangesloten clubs en verenigingen. Uit ervaring weten wij dat dit ten goede komt aan het inzicht en de ontwikkeling van de leden van de aangesloten verenigingen en clubs!

Om de continuïteit van ITF Royal Dutch te waarborgen is het van belang dat we de “Tenets” van het authentieke ITF Taekwon-Do nastreven en dat we voldoende seminars, trainingen en activiteiten verzorgen voor iedere graduatie. Ook dat alle leden of members een open mind hebben, elkaar respecteren en vertrouwen hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen op zowel het mentale als het fysieke vlak. Eén van de taken van het bestuur is dan ook om deze aspecten te bewaken en toe te lichten met als doel de continuïteit van ITF Royal Dutch, de ITF en de belangen van de aangesloten clubs of verenigingen en haar leden te waarborgen.

Sinds de oprichting van ITF Royal Dutch zijn er dan ook veel personen en clubs/verenigingen in binnen,– en buitenland die deze aanpak waarderen en ze hebben daarom dan ook de keuze gemaakt om lid of donateur te worden van onze organisatie en/of bij ons dan ook seminars of trainingen te volgen. Gezien de zeer positieve ervaringen in de afgelopen jaren met wat we bereikt hebben is het onze overtuiging als ITF Royal Dutch bestuur onze aanpak en beleid door te zetten en te blijven communiceren met al onze Taekwon-Do “familieleden”.

Zoals eerder aangegeven staan we altijd open voor nieuwe organisaties en scholen. Uiteraard kan dat zoals in het dagelijkse leven of in een relatie wel eens leiden tot een verkeerde inschatting en dat is jammer maar dat leidt juist tot meer inzicht en wijsheid, een verdieping van het contact (of juist niet!) en tot meer (gerichte) energie om weer door te gaan met onze missie. Iedere dag moet immers gezien worden als een leerproces en we proberen als bestuur van een “probleem” een uitdaging te maken om onze doelstellingen en het beleid te optimaliseren. Nieuwe ideeën en vrienden worden immers daaruit geboren en leiden tot juist meer creativiteit!

Onze ervaring is dat er als bestuur in het belang van onze donateurs/leden en het behoud van het authentieke ITF Taekwon-Do er keuzes gemaakt dienen te worden en dat er alleen samenwerkingsverbanden moeten worden aangegaan met diegenen die passie, kennis en (wederzijds) vertrouwen nastreven en inzet open staan voor dezelfde belangen als onze stichting en die van onze moederorganisatie, de ITF waarvan GM Choi Jung Hwa onze president is.

Ik vind het nog steeds een eer om voorzitter te zijn van onze organisatie stichting ITFRoyal Dutch en hoop dat ik me zoals in de afgelopen 45 jaar kan blijven inzetten voor de diverse doelgroepen die onze prachtige kunst beoefenen.

Taekwon,
Master Hennie Thijssen, (7e Dan)
Voorzitter ITF Royal Dutch