Taekwon-Do

Geschiedenis

De oorsprong van deze zelfverdedigings- en vechtkunst ligt in Korea en wordt ook wel eens vergeleken met shotokan karate. Alhoewel de wering en standen ongeveer hetzelfde zijn als bij shotokan karate, legt taekwondo meer accenten op de ontwikkeling van traptechnieken, beweeglijkheid en aaneenschakelingen van diverse technieken (dynamischer).  Echter, voor de duidelijkheid moet gesteld worden dat Taekwon-Do op de manier van de oude grootmeesters ook een significante rol heeft voor het gebruik van de vuisten.

De naam Taekwon-Do is afgeleid van taekgyeon (택견). Taekgyeon was een vorm van zelfverdediging die reeds meer dan 1300 jaar geleden bestond. Hoewel er dus enig verwantschap bestaat tussen Taekgyeon en taekwondo is deze slechts oppervlakkig. Behalve dat in beide sporten de beoefenaars zich veel van traptechnieken bedienen zijn er verder geen overeenkomsten en verschillen de traptechnieken enorm. Men probeert vaak om Taekwon-Do een langere geschiedenis toe te dichten dan historisch kan worden bewezen de link tussen taekwondo en Taegkyon in stand te houden. Taekwon-Do is vrij recent ontstaan uit Japans karate. Ondertussen heeft taekwondo zich echter ontwikkeld tot een op zich zelf staande unieke stijl.

De naam Taekwon-Do is bedacht door de Koreaanse Generaal Choi Hong Hi in 1955, nadat een deze scholen zich verenigd hadden in de Koreaanse Taekwon-Do Associatie (K.T.A. 대한 태권도 협회). Later ontstonden vanuit afsplitsingen andere stijlen, zoals Tang Soo Do. In 1966 werd de International Taekwon-Do Federation opgericht als eerste wereldwijd verspreidde Taekwon-Do bond.

Generaal Choi Hong Hi

 Generaal Choi Hong Hi, is op 9 november 1918 ten tijde van de Japanse bezetting geboren in Hwa Dae, Myong Chun district in Noord-Korea. Op elfjarige leeftijd was Choi de leider van een vrijheidsbeweging op zijn school. Daarom werd hij door de Japanners van school gestuurd. Hij moest toen van zijn ouders kalligrafie (schoonschrijven) gaan studeren. Dit deed hij bij de beroemde Han Il-Dong, die tevens meester was in T’aekkyon. Naast de kalligrafielessen kreeg hij les in T’aekkyon. In 1938 vertrok Choi naar Japan om te gaan studeren. Hij maakte daar kennis met het Shotokan Karate-Do en behaalde in Japan zijn 2e dangraad. Hij kreeg daar zelfs les bij Grootmeester Gichin Funakoshi, de vader van het moderne Karate-Do. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg hij de kans om terug te gaan naar Korea, waar hij de nationale bevrijdingsbeweging oprichtte. Hij kreeg weer problemen met de Japanners en moest de gevangenis in, waar hij tijdens zijn gevangenschap Karate-Do les gaf aan medegevangen. Later werd hij ter dood veroordeeld. Drie dagen voor zijn executie capituleerde Japan.

Na de bevrijding werd Choi tweede luitenant in het jonge Koreaanse Republieke leger.

Hij ging zijn soldaten Karate-Do leren vanwege de mentale en fysieke training. In deze periode ontwikkelde Taekwon-Do zich. Choi wilde een eigen nationale krijgskunst ontwikkelen. Vanaf dat moment, samen met zijn medewerker Nam Tae Hi, ging hij een moderne vechtkunst ontwikkelen, gebaseerd op de principes van moderne wetenschap en in het bijzonder Newton’s natuurkunde. Choi noemde zijn stijl Chang-Hun, vernoemd naar zijn schrijversnaam. Vandaag de dag spreken we dus eigenlijk over Chang-Hun Taekwon-Do. Hij richtte zijn eigen militaire school op, de Oh Do Kwan (‘training op mijn manier’). In deze periode waren er veel Kwans in opkomst. Een Kwan betekent in het Koreaans ‚huis’. Op 11 april 1955 kwam er een commissie bijeen om eenheid in al die verschillende Kwans te brengen. Op voorstel van Choi Hong Hi werd de naam Taekwon-Do aangenomen. Alle Kwans samen vormden nu Taekwon-Do en concentreerde zich op de stijl die werd ontwikkeld door Choi. Een Kwan, die van meester Hwang Kee, de Moo Dok Kwan, voegde zich niet bij de rest. Deze kwan staat nu bekend als de vechtkunst Tang soo do.

Taekwon-Do

Taekwon-Do is een Koreaanse vechtkunst zonder gebruik van wapens. Het woord Taekwon-Do kan opgesplitst worden in drie woorden:

Tae      Staat letterlijk vertaald voor springen of vliegen, trappen of breken met de voet.

Kwon   Vuist. Hoofdzakelijk om te stoten, of het vernietigen met de hand of de vuist.

Do       Weg of methode

Taekwon-Do is een Koreaanse manier van ongewapend vechten en geestelijke training. Hierbij gebruikt men de armen en benen voor blokkeringen, ontwijkingen, slagen, stoten, steken en trappen met als doel een snelle uitschakeling van de tegenstander(s).

De Taekwon-Do technieken zijn gebaseerd op moderne natuurkundige wetenschappen.

Door intensieve mentale en lichamelijke training kan een persoon met zijn lichaam grote krachten ontwikkelen. Het is daarom dat een Taekwon-Doin met 1 slag meerdere stenen weet te breken of met 1 enkele techniek een tegenstander weet uit te schakelen.
Maar Taekwon-Do is meer dan een vechtmethode. Dit komt door de persoonlijke filosofie van de grondlegger en de Do die zo sterk terugkomt in het traditionele Taekwon-Do. Het woord Do is soms lastig uit te leggen, zeker voor de Westerse geest. Do is meer dan alleen maar een methode. Do is een traditionele Oost-Aziatische wijze van leven. Het is het bestaan met een goede levens- of geestelijke houding. Het is dus erg belangrijk hoe men de weg bewandelt.

Taekwon-Do is in die zin ook een manier van leven. Denk aan Taekwon-Do als gezondheidstraining voor lichaam en geest, de opvoedkundige waarde van het Taekwon-Do of het leren jezelf verdedigen. Een serieuze Taekwon-Doin is dagelijks bezig met zijn kunst. Het is niet alleen regelmatig trainen, lesgeven of bestuderen van de verschillende technieken. Aan de oppervlakte lijkt Taekwon-Do een technische sport, maar daarachter ligt een levensstijl gebaseerd op ethiek en moraal. Het gaat dus ook om hoe men in het leven staat en hoe men het leven leidt.

Tenets of Taekwon-do 

Grondleerstellingen

Ye Ui

Dit betekent hoffelijkheid of bescheidenheid. Volgens de grondlegger moeten Taekwon-Doins moeite doen om de onderstaande aspecten van hoffelijkheid uit te oefenen zowel binnen als buiten de Do Jang, zodat een Taekwon-Doin een nobel karakter ontwikkelt.

 1. Het promoten van de energie met wederzijdse goedkeuring.
 2. Zich schamen over eigen ondeugden en het verachten van die van anderen.
 3. Beleefd zijn tegen elkaar.
 4. Het aanmoedigen van gevoel van rechtvaardigheid en menselijkheid.
 5. Het onderscheiden van instructeur van student, senior van junior en oudere van jongere.
 6. Zich gedragen volgens de etiquette.
 7. Iemand anders zijn bezittingen respecteren.
 8. Zaken met redelijkheid en eerlijkheid afhandelen.
 9. Het nalaten van het geven of aannemen van een twijfelachtige gift.

Yom Chi

Dit betekent onkreukbaarheid of eerlijkheid. Een Taekwon-Doin moet onderscheid kunnen maken tussen goed en slecht en indien nodig zich kunnen schamen. De grondlegger heeft hier een aantal voorbeelden waarbij het ontbreekt aan onkreukbaarheid.

 1. De instructeur die zichzelf en de kunst foutief presenteert of onjuiste technieken toont aan zijn studente vanwege gebrek aan kennis of apathie.
 2. De student die zichzelf foutief presenteert door het voorbewerken van materialen voor breektechnieken bij demonstraties.
 3. De instructeur die slechte technieken camoufleert met luxe trainingshallen en onjuiste vleierij van zijn studenten.
 4. Een student die een rang van zijn instructeur vraagt of tracht te verkrijgen.
 5. Een student die zijn rang verkrijgt of ego verhoogt met als doel het voelen van macht.
 6. De instructeur die lesgeeft en promotie doet van zijn kunst ten voordele van materialistische doelen.
 7. De student waarvan de acties niet overeenkomen met zijn woorden.
 8. De student die zich beschaamd voelt om de mening van zijn jongere te verkrijgen.

In Nae

Dit betekent volharding. Een kenmerk van een ware Taekwon-Doin is vasthoudendheid en onbuigzaamheid. Volharding en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk om een goede Taekwon-Doin te worden. Het kost jaren van trainen voordat men een techniek goed beheerst. Ook in het dagelijks leven is volharding erg belangrijk. In het leven komen ook tegenslagen en moeilijkheden voor. Om deze tegenslagen en moeilijkheden te overwinnen, is volharding vaak belangrijk. De Chinese filosoof Confucius vertelde: ”degene die ongeduldig is in gewone zaken kan zelden succes bereiken grote zaken”.

Guk Gi

Dit betekent zelfbeheersing. Het is erg belangrijk dat een Taekwon-Doin de discipline heeft om zichzelf te beheersen. Hij beschikt over een scala van technieken om iemand te blesseren. Niet alleen in wedstrijd of gevechtsituaties maar ook in het dagelijkse leven is beheersing erg belangrijk. Men kan anders iemand onterecht pijn doen maar ook zelf in gevaar of in een lastig parket komen. Zelfbeheersing geldt dus niet alleen voor gevechtstechnieken, maar ook voor de attitude. Een Taekwon-Doin kan een bron van rust zijn. De Chinese filosoof Lao-Tzu vertelde het volgende over zelfbeheersing: ”de term sterker zijn is die persoon die zich zichzelf overwint in plaats van iemand anders”.

Baekjul Boolgool

Het betekent onoverwinnelijke geest of levensmoed. Een ware Taekwon-Doin staat achter zijn woord en principes. Tegenslagen of onrecht worden zonder angst of twijfel bestreden. De Chinese filosoof Confucius vertelde: ”het is een daad van lafheid om zich niet uit te spreken tegen onrecht”.
Deze grondleerstellingen zijn het uiteindelijke doel van het Taekwon-Do. Taekwon-Do is bedoeld om zich als nobel en rein persoon te ontwikkelen.

Koreaanse vlag

Taegeukgi

Taegeukgi is de naam van de Zuid-Koreaanse vlag , die hiervoor al even genoemd werd.
De vlag stamt uit 1882 en hangt in bijna alle Do Jangs waar de Koreaanse krijgskunsten (Mudo) worden beoefend. Deze vlag is zeer symbolisch voor Zuid-Korea en haar levensfilosofie, en die filosofie komt terug in de krijgkunsten. In die zin is de vlag een symbool geworden voor de Koreaanse krijgskunsten.
De basiskleur van de vlag is wit, wat vrede symboliseert. In de hoeken van de vlag staan vier zwarte ‘trigrammen’,  een combinatie van gebroken en ongebroken lijnen.

Oorspronkelijk zijn er 8 trigrammen of zuilen vanuit de Chinese filosofie, en representeren de basiselementen (vuur, water, aarde, hout, etc.).  Deze elementen staan symbool voor taoistische wijsheden. Deze gaan vooral over gezondheid, harmonie, een lang leven en geneeskunde.

De 4 trigrammen in de Zuid-Koreaanse vlag staan voor:

Lucht

Vuur

Aarde

Water

In het midden in het blauw (onder) en rood (boven) het yin-yang symbool (‘eum- yang’ in het Koreaans). Deze cirkel noemt men in Korea Taeguk. De cirkel komt vanuit het taoisme en symboliseert de oorsprong van alles in het universum. Blauw (eum) staat voor alle negatieve krachten en (vrouwelijke) principes. Rood (yang) voor alle positieve krachten en (mannelijke) principes.  Deze krachten, principes of aspecten zijn gebaseerd op samenwerking en tegenwerking. Ze staan dus niet alleen voor het tegengestelde, maar ook voor cooperatie of samenwerking. In eum zit ook yang en in yang zit ook eum. Samen vormen ze de taoistische visie op het leven en op het universum. De Taeguk staat dus symbool voor hoe men zichzelf en de wereld ziet en begrijpt, in relatie met de voortdurende beweging (of energie) binnen ons universum. Dit geheel komt samen terecht in het begrip ‘Do’ in Taekwon-Do. Er is dus een duidelijke relatie tussen de Koreaanse vlag, Oost-Aziatische filosofie en het Taekwon-Do.