Technische – en lerarentraining ITF Royal Dutch

Afgelopen zondag 14 juni 2015 was er weer voor alle leden van de ITF Royal Dutch een landelijke technische training én apart voor de (assistent)leraren een lerarentraining onder leiding van de Commissie Technische Opleiding.

Nadat iedereen zich had ingeschreven werd er exact om 10:00 uur gestart. Na de groetprocedure werd door Sabum Hennie Thijsen én door Sabum Paul van Leersum een aantal officiële ITF dangraaddiploma’s uitgereikt die het bestuur eerder had ontvangen vanuit de ITF Choi Jung Hwa wereldorganisatie. Op zo’n landelijke trainingsdag is dit altijd een mooi moment om juist de nieuwe dangraadhouders in het zonnetje te zetten en zodoende ook een stimulans kan zijn voor alle leden om daarvoor hard aan te werken.

Tijdens de lerarentraining werden weer technische thema’s uitgelicht die de (assistent)leraren in het tweede uur direct in de praktijk konden brengen bij de kupgraadhouders die aanwezig waren bij de technische training.

De CTO leden hebben de aanwezige  dan- en kupgraadhouders weer erg enthousiast kunnen maken met de vele technische aspecten van Taekwon-Do. Ieder op zijn eigen niveau en zoals door generaal Choi Hong Hi Taekwon-Do is ontwikkeld; voor iedereen en iedereen moet het ook kunnen leren en uitoefenen. Velen hebben weer een bagage in de vorm van tips meegekregen om nog beter zijn technieken harmonieus, krachtig en ritmisch te perfectioneren, maar toch ook persoonlijk te maken gezien elk individu uniek is en anders is gebouwd.

Aansluitend na de lunch werd de halfjaarlijkse commissie- en schoolhoudersvergadering gehouden.  Bij deze vergadering werd de nieuwe penningmeester Marcel Uitermarkt geïntroduceerd die gelijk de spits afbeet. Mooi moment om te weten wat ieder zich bezig houdt, welke stappen er zijn gemaakt, welke ontwikkelingen er zijn en welke stappen we nog kunnen maken.

Er wordt hard gewerkt aan de agenda voor de twee helft van 2015. CTO verwelkomt ieder lid weer bij de volgende technische of tultraining. Hou dus de agenda op de website of Facebook in de gaten!

Otto van Elzelingen

################################################################################

20150614 Taekwon-Do technische training

Zondag 14 juni 2015, een heerlijke ochtend vol met Taekwon-Do en in de middag de jaarbijeenkomst van ITF Royal Dutch.

Op het programma staan een technische training en een lerarentraining, een mooi duo. Voor leraren en beginnende leraren hét moment om adviezen en tips over het lesgeven te verkrijgen. Voor de andere deelnemers een mooie gelegenheid om aan hun techniek te werken.

Van zowel de Commissie Technische Opleidingen (CTO) als de Commissie Leraren Opleiding zijn leden aanwezig. Zij hebben naar blijkt twee goede trainingen voorbereid.

Op dit soort momenten ervaart iedereen hoeveel theoretische kennis en praktische ervaring onze stichting bezit. Onze aard is dat we het niet van de daken schreeuwen, maar binnen ITF Royal Dutch mogen we onze trots op zoveel kunde best eens uiten. En het enthousiasme en de tomeloze inzet van iedereen verdient zeker een pluim.

De lerarentraining is een combinatie van theorie en praktijk. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de achtergrond van bepaalde technieken, oefeningen en de wijze van overbrengen. De deelnemers passen de stof ook direct in de praktijk toe. Een van de deelnemers vertelde me dat je vaak te veel in een keer wil overbrengen. De kunst zit in het doseren van de stof en je te richten op 1 à 2 leerpunten. “Een zeer bruikbaar advies”, gaf zij aan.

Tijdens de technische training is er veel aandacht voor het juist kunnen uitvoeren van de tuls en staps. Hoe zit dat nu precies met de ‘sine wave’ (neer-op-neer beweging)? Wanneer wordt een techniek snel uitgevoerd? Welke technieken horen bij elkaar en hoe zit het met de bewegingssnelheid (‘motion’)? Oftewel op allerlei aspecten werden de  puntjes op de “i” gezet. Zeer leerzaam. Daarbij is het heerlijk om te ervaren dat de inbreng van iedere deelnemer op prijs wordt gesteld. Leren van elkaar bindt en brengt ons allen naar een hoger niveau.

Voor mij als enthousiaste taekwondoïn een interessante ochtend, die ik niet had willen  missen en iedereen kan aanraden.

De jaarbijeenkomst die daarop volgde versterkte het ‘wij’-gevoel. De sfeer was goed. In alle openheid zijn de thema’s behandeld. Ieder zijn/haar inbreng werd zéér op prijs gesteld.  Alle bestuurs- en commissieleden verdienen een compliment voor hun inzet en goede wil. Zij doen dit allemaal voor ons en uit passie voor het Taekwon-Do.

Zeker een motiverende dag. Ik zie met verlangen uit naar de volgende.

Een gepassioneerde taekwondoïn

 

 

Volgend
Vorig